BLI MED BAK DESIGNET AV STILL LIFE

Bli med bak det tidløse designet STILL LIFE

Bli med bak designet av STILL LIFE, som dekker bordet enkelt for å hylle livet omkring det. Cecilie Manz forteller om hvordan det stringente geometriske mønsteret ble til. Mønsteret pryder både duken, spisebrikker og bordløpere.
Cecilie Manz.
Cecilie Manz.
”Jeg ser ofte på det nære, før jeg ser på større avstand. Det ligger mye rett foran deg, i din egen hverdag. STILL LIFE er holdt enkel og geometrisk ut fra hva jeg selv ville velge, hvis jeg skulle ut og anskaffe en kvalitetsduk til meg selv. Noe som holder lenge. Noe klassisk. Noen ganger skal det ikke så mye til, men naturligvis skal det være det helt rette. Det handler om å anstrenge seg for å få optimalt resultat.

Jeg tegnet først mønsteret som streker på papir, mange streker. Jeg fant fort ut at også en duk skal tegnes i forholdet 1:1, akkurat som alt annet jeg designer. Det ble til mange meter bomullslerret med tusjstreker. Datamaskinen kom først i bruk til aller sist. Selve mønsteret er en gjentakelse av streker etter noen få regler: skiftevis vertikalt og horisontalt, med vekslende avstand mellom strekene.
Det gir en fin ro å arbeide i bare to plan.

Navnet, ’Still Life’, refererer til situasjoner som sikkert vil oppstå på og omkring duken: Bordet blir dekket, folk samler seg rundt det, en stemning oppstår. Dette tablået har ofte blitt brukt som motiv, som et stilleben i malerkunsten. For meg var det opplagt å gi en hyllest til det livet som foregår rundt et veldekket bord.
Jeg arbeider alltid innefra og ut: funksjon, kvalitet, enkelhet, det riktige materialevalget og så en god følelse for resultatet. Både STILL LIFE og RAIN gav mening for meg i presis den utførelsen og de linjene. Det var også ganske interessant å se hvordan spisebrikkene og bordløperen fant sitt eget utsnitt av mønsterrapporten i duken, som går over flere meter. Jeg laget en enkel mal, og det gav nærmest seg selv hvor den skulle plasseres.

Jeg arbeider gjerne på lang sikt, som én lang fortelling med enkelheten som omdreiningspunkt. Og jeg gleder meg over ting som holder seg fine og patinerer vakkert.”