Kim Naver

Etter sin artium i 1959 reiste Kim Naver (f. 1940) til Paris for å studere kunsthistorie ved École du Louvre. I 1962 begynte hun i lære på verkstedet til en av tidens mest fornemme vevere, Lis Ahlmann, som representerte den klassiske danske tradisjonen innenfor tekstilfeltet. Senere fikk hun mulighet for å ta sitt tredje læreår på verkstedet til vever og designer Vibeke Klint, hvor hun også tok svennebrevet i 1966 og samme år etablerte eget verksted.

Siden 1963 har Kim Naver deltatt på en rekke betydningsfulle utstillinger av dansk kunsthåndverk og tekstiler og holdt separatutstillinger – bl.a. i Kunstindustrimuseet (Designmuseum Danmark), som også har kjøpt flere av hennes vevde tepper og stoffer. I dag er hun en av de danske tekstilkunstnerne som tar vare på den klassiske vevetradisjonen. Det innebærer en respekt for materialenes kvalitet og en sans for variasjon og uttrykksmuligheter i veveteknikken.

Kim Naver er spesielt kjent for sine industrielle design og de mange utsmykkingsoppdragene hun har utført for private og offentlige rom i både inn- og utland. Blant hennes hovedverk som er offentlig tilgjengelige, vil vi fremheve veggteppene til Danmarks Nasjonalbank.

Gjennom karrieren har Kim Naver mottatt en rekke vesentlige priser, bl.a. Cotilprisen i 1969, Lunningprisen i 1970 og Sonningprisen 1975. I 1998 ble hun tildelt livslang støtte fra Statens Kunstfond i hjemlandet, og i 2000 ble hun utnevnt til Ridder av Dannebrog.

For Georg Jensen Damask har Kim Naver blant annet designet AGER-sengetøyet, BONDEROSE-duken
Kim Naver