Velg språk

MILJØ & ETIKK

GEORG JENSEN DAMASK har en firmakultur som gir hver medarbeider rom til å tenke miljøbevisst. Enkle dagligdagsrutiner som å spare på vann, varme og strøm er allerede innarbeidet, og større energibesparende tiltak vurderes og implementeres løpende. Vi bruker miljøgodkjente rengjøringsmidler, og miljømerket kopipapir, og legger stor vekt på økologi. Generelt er miljø, etikk og sikkerhet i fokus i hverdagen vår – internt, men også hos våre eksterne partnere. Vi tar oss bryet med å forurense mindre og bruke færre ressurser ved å drive miljøbevisst og ansvarlig.

Produkter

Vi stiller høye kvalitetskrav til våre produkter, som også som minimum må leve opp til gjeldende lovkrav og standarder. Dette sikrer vi gjennom nøye materialvalg og fortløpende kontroll av om produktene lever opp til kravene beskrevet i OEKO-TEX Standard 100. Produktene blir testet for sundhetsskadelige kjemikalier og fargestoffer. Les ev. mer om  vår veveprosess her.

Produksjonsforhold

Våre primære samarbeidspartnere er ISO 9001 og ISO 14001 sertifiserte. Vi har en Code of Conduct som beskriver de forholdene vi forlanger at blir overholdt av våre samarbeidspartnere. Utover de lovmessige kravene til miljø og sosiale rettigheter, stille vi skjerpede krav i forbindelse med arbeidsmiljø, byggeforhold, milhøhensyn og sosiale forhold. Vi har en kontinuerlig dialog med våre samarbeidspartnere for å sikre god forståelse og fortsatt implementering av forbedringer. United Nations Guiding Principles on business and human rights er våre retningslinjer på dette området. Overskuddsproduksjon eller bortsorterte materialer fra produksjonen gjenbrukes i størst mulig grad. Som eksempel produserer vi stripetepper av rester fra vår produksjon av kimonoer og laken.

Transport

Våre transportører må ha en god miljøpolitikk. Vi fokuserer på å ha store og dermed færre forsendelser. Samtidig optimerer vi innholdet i de enkelte forsendelsene til gavn for både økonomi og miljø. Vi benytter i størst mulig grad hav- og landtransport.

Emballasje

De aller fleste av våre produkter sendes i pappesker som gjenbrukes til oppbevaring eller videre forsending. Hvis gjenbruk ikke er mulig, kan alle pakkematerialer gjenbrukes i annen papproduksjon. Internt gjenbruker vi pakkemateriell i stort omfang og sorterer alt avfall miljømessig korrekt.
Om Georg Jensen Damask

Gjennom generasjoner har Georg Jensen Damask designet og fremstilt damaskvevde kvalitetstekstiler til hjemmet. Fra den ydmyke starten på 1400-tallet til det Georg Jensen Damask man møter i dag, har håndverk, tradisjoner og design vært de bærende prinsippene i visjonen om å skape fornyelse med respekt for historien.

Tradisjonen med å samarbeide med Danmarks aller fremste arkitekter, designere og kunstnere sikrer en bred kolleksjon av damaskduker, løpere, dekkeservietter, sengetøy, frotté, kjøkkenhåndklær og annet tilbehør til hjemmet – selvsagt med utspring i den enkelte designers individuelle inspirasjon og stil.

I år 2000 ble vi utnevnt til Kongelig Hoffleverandør i Danmark. Utnevnelsen kom etter flere års samarbeid med det danske kongehuset, blant annet om en damaskduk som ble spesialdesignet til sølvbryllupet til Hennes Majestet Dronning Margrethe II av Danmark og Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik i 1992.