MILJØ & ETIKK


Georg Jensen Damask har en firmakultur som gir hver medarbeider rom til å tenke miljøbevisst. Enkle dagligdagsrutiner som å spare på vann, varme og strøm er allerede innarbeidet, og større energibesparende tiltak vurderes og implementeres løpende. Vi bruker miljøgodkjente rengjøringsmidler, og miljømerket kopipapir, og legger stor vekt på økologi. Generelt er miljø, etikk og sikkerhet i fokus i hverdagen vår – internt, men også hos våre eksterne partnere. Vi tar oss bryet med å forurense mindre og bruke færre ressurser ved å drive miljøbevisst og ansvarlig.

Produkter

Som designvirksomhet har vi stort fokus på å sikre den fortsatte utviklingen av et attraktivt og bærekraftig tekstilunivers. Derfor arbeider vi målrettet med materialene våre, slik at vi kan skape tidløse design med en kvalitet som holder lenge. Den lange holdbarheten er en bærekraftig egenskap i seg selv – og én av årsakene til at produktene våre ofte går i arv gjennom generasjoner.

Kvalitetskravene våre medfører at alle produkter, som minimum, skal leve opp til gjeldende lovkrav og standarder. Dette sikrer vi gjennom nøye materialvalg og fortløpende kontroll av om produktene lever opp til kravene beskrevet i OEKO-TEX Standard 100. Produktene blir testet for sundhetsskadelige kjemikalier og fargestoffer. Les ev. mer om  vår veveprosess her.

Produksjonsforhold

Våre primære samarbeidspartnere er ISO 9001 og ISO 14001 sertifiserte. Vi har en Code of Conduct som beskriver de forholdene vi forlanger at blir overholdt av våre samarbeidspartnere. Utover de lovmessige kravene til miljø og sosiale rettigheter, stille vi skjerpede krav i forbindelse med arbeidsmiljø, byggeforhold, milhøhensyn og sosiale forhold. Vi har en kontinuerlig dialog med våre samarbeidspartnere for å sikre god forståelse og fortsatt implementering av forbedringer. United Nations Guiding Principles on business and human rights er våre retningslinjer på dette området. I tillegg arbeider vi målrettet med å støtte FNs 17 Verdensmål for bærekraftig global utvikling.

Overskuddsproduksjon eller bortsorterte materialer fra produksjonen gjenbrukes i størst mulig grad. Som eksempel produserer vi stripetepper av rester fra vår produksjon av kimonoer og laken.

Transport

Våre transportører må ha en god miljøpolitikk. Vi fokuserer på å ha store og dermed færre forsendelser. Samtidig optimerer vi innholdet i de enkelte forsendelsene til gavn for både økonomi og miljø. Vi benytter i størst mulig grad hav- og landtransport.

Emballasje

De aller fleste av våre produkter sendes i pappesker som gjenbrukes til oppbevaring eller videre forsending. Hvis gjenbruk ikke er mulig, kan alle pakkematerialer gjenbrukes i annen papproduksjon. Internt gjenbruker vi pakkemateriell i stort omfang og sorterer alt avfall miljømessig korrekt. Vi tilstreber også at alt papiret i produksjonen vår skal være FSC-sertifisert. FSC-merket sikrer at papiret kommer fra en skog der det ikke felles flere trær enn skogen klarer å reprodusere. I tillegg bruker vi så langt som mulig bare EVA-plast. EVA er kjent for å være fri for skadelige kreftfremkallende ftalater og overholder REACH-forordningen.