_Alt_text

DESIGNERE

Bodil Bødtker-Næss

Bodil Bødtker-Næss (1942-1988) kom etter avsluttet skolegang i Tårbæk inn på Kunsthåndværkerskolen, og deretter Skolen for Brugskunst. Blant skolens lærere var det spesielt John Becker og Franka Rasmussen som hadde stor betydning for Bodil Bødtker-Næss. Hos Becker lærte hun teknisk perfeksjonisme, og gjennom Franka Rasmussen ble hun kjent med kunstnerisk eksperimentering. Veveren Vibeke Klint, som var sensor ved hennes avgang, opplevde henne som en overbevisende og talentfull ung kunstner, av et enestående format.
Bodil Bødtker-Næss står som et markant navn innen dansk tekstilkunst. Det skyldes hennes enorme flid, hennes undervisningsvirksomhet på Skolen for Brugskunst 1971-88, hennes deltakelse i Stoftrykker- og Væverlauget, samt løsningene på mange store dekorasjons- og designoppgaver. Hun hadde også et sterkt engasjement for de personene hun møtte. Umiddelbart etter sin avgangseksamen etablerte hun eget verksted i hjemmet sitt. De første årene hadde hun både trykk- og veveverksted. Her fikk mange unge vevere lære å arbeide med tekstilkunst, noe som senere fortsatte ved Skolen for Brugskunst. Som lærer og mester fikk hun sterk innflytelse på nesten en hel generasjon med unge vevere. Med sin sterke personlighet, store krav til håndverket og det faglige eksperimentet, ble hun til en eksponent for en hel linje innen dansk tekstilkunst.
Bodil Bødtker-Næss var frem til sin død i 1988 en flittig utstiller både i Danmark og utlandet. Hun løste mange dekorasjonsoppgaver, og hennes sterke og særpregede sans for fiber og grove garn ble gjort om til naturinspirerte mønstre og ornamenter. Disse egnet seg godt til dekorasjon og utsmykking av store rom, samt av moderne betongbygninger.
Bodil Bødtker-Næss arbeidet ofte i store formater, med grove garn og komposisjoner som ofte ble bygget opp rundt enkle bladformer – holdt på plass av en nøye utviklet geometrisk mønster. I regi av Georg Jensen Damask førte disse bl.a. til elegante og udødelige klassikere som juleduken og påskeduken.
For Georg Jensen Damask har Bodil Bødtker-Næss blant annet designet Juleduken, Påskeduken OG Flagg-dekkeserviettene.
PRODUKTER DESIGNET AV

Bodil Bødtker-Næss