_Alt_text

Personopplysningspolitikk

Hos Georg Jensen Damask prioriterer vi datasikkerhet og konfidensialitet høyt. Denne personopplysningspolitikken fastsetter klare retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysningene dine. Nedenfor beskriver vi hvordan vi bruker personopplysningene du etterlater og/eller oppgir når du besøker hjemmesiden vår, samt når du bruker de ulike tjenestene på hjemmesiden vår.

1. Dataansvarlig og kontaktinformasjon

Dette hjemmesiden er drevet og eid av:
Georg Jensen Damask A/S
Dieselvej 1
DK-6000 Kolding
Denmark
CVR-nr. 68 43 54 12
Tlf. +47 21 00 40 16
e-post kundeservice: gjd@damask.dk


2. Innsamling av personooplysninger

Du vil alltid bli informert når det samles inn personopplysninger om deg. Personopplysningene vi samler inn, kan for eksempel være navn, e-postadresse, personlig adresse, telefonnummer og lignende identifikasjonsinformasjon, informasjon om et kjøp online og hvordan du har navigert på nettstedet.

Når du avgir opplysninger, vil det alltid framgå om avgivelsen er frivillig eller nødvendig for gjennomføringen av en ønsket handling, som for eksempel fullføringen av et kjøp i nettbutikken vår.

Vi samler inn personopplysningene dine i ett eller flere av følgende tilfeller:

- Når du kjøper varer online på www.georgjensen-damask.no
- Når du tilmelder deg nyhetsbrevet vårt eller melder deg inn i kundeklubben vår
- Når du oppretter en kundekonto på www.georgjensen-damask.no
- Når du deltar i en av våre konkurranser


3. Bruk av personopplysninger

Personopplysningene samles inn og brukes til følgende formål:

-  Behandling av ordrer i nettbutikken vår
-  Påmelding til nyhetsbrev/innmelding i kundeklubb
-  Administrasjon av brukerkonto
-  Deltakelse i konkurranser eller andre arrangementer
-  Utsending av annet markedsføringsmateriale, inkludert invitasjoner til arrangementer og tildeling av verdikoder
-  Oversikt over kjøpshistorikk
-  Statistikk
-  Andre markedsføringstiltak

Vi gjør oppmerksom på at bruk av personopplysningene dine til utsending av markedsføringsmateriale kun vil skje hvis du på forhånd har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette, med mindre loven gir mulighet for at vi kontakte deg uten at du først har samtykket til dette.
Georg Jensen Damask fører statistikk over hvilke områder av hjemmesiden vår brukerne besøker, og hvilke produkter som er brukernes favoritter. Disse dataene inneholder ikke personopplysninger. De innsamlede dataene gir kunnskap om hvordan hjemmesiden vår brukes. Denne informasjonen benyttes til forbedring av hjemmesiden. Data om alle våre brukeres navigasjon gir oss forståelse av hvordan våre brukere samlet benytter www.georgjensen-damask.no, slik at vi kan gjøre hjemmesiden bedre. I tillegg samler vi inn informasjon om hvilke produkter brukerne våre samlet foretrekker. Denne informasjonen brukes også til å forbedre hjemmesiden. Vi selger ikke og overfører heller ikke på annen måte informasjon om våre brukeres handlinger og navigering på hjemmesiden vår. Vi selger eller overfører ikke kjøpsinformasjonen din til tredjepart.

4. Videregivelse til andre dataansvarlige

Personopplysningene dine gis i utgangspunktet ikke videre til en tredjepart uten din tillatelse. Informasjonen til bruk for vareleveranser oppgis imidlertid til fraktselskapet vi bruker.

Under visse omstendigheter kan det også i henhold til lovverket være nødvendig å formidle informasjon til offentlige myndigheter eller politiet. For eksempel kan informasjonen gis til politiet ved mistanke om kredittkortsvindel.

I tilfelle omstrukturering eller fullt eller delvis salg av selskapet, vil enhver videregivelse av personopplysninger skje i samsvar med gjeldende lovverk for behandling av personopplysninger.


5. Overføring til databehandlere

Din personlige informasjon overføres til våre samarbeidspartnere som tilbyr tjenester på vegne av oss. Vi bruker eksterne partnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av www.georgjensen-damask.no, utsending av nyhetsbrev og målrettet markedsføring, inklusive retargeting. Disse samarbeidspartnerne er databehandlere, og de behandler kun personinformasjonen på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. Databehandlerne kan ikke bruke informasjonen til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og plikter å holde informasjonen fortrolig. Vi har inngått skriftlige databehandlingsavtaler med alle databehandlingsselskaper som håndterer personopplysninger på vegne av Georg Jensen Damask.

To av disse dataleverandørene, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overføring av informasjon USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering i henhold til EU-US Privacy Shield, jfr. EUs persondataforordning art. 45.

5.1Kopi av sertifiseringen til Google LLC finner du her
5.2Kopi av sertifiseringen til Facebook Inc finner du her


6. Sletting av personopplysninger

Vi sletter personopplysningene dine når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for å oppfylle ett eller flere av formålene som fremgår av pkt. 4 ovenfor. Opplysningene kan imidlertid behandles og lagres i anonym form.


7. Cookies (Informasjonskapsler)

Vi bruker cookies på hjemmesiden vår. Du kan lese mer om bruken av cookies i vår cookie-politikk, som du finner her: [Sett inn lenke i cookie-politikk]

8. Sikkerhet

Vi har implementert sikkerhetstiltak for å sikre at våre interne prosedyrer overholder vår sikkerhetspolitikks høye standarder. Vi tilstreber dermed å beskytte dine personopplysningers kvalitet og integritet så godt som mulig. Bare ansatte med et reelt behov for tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid, har tilgang til dem.


9. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å få tilgang til de opplysningene om deg som vi behandler, men med visse lovbestemte unntak. Du har videre rett til å protestere mot innsamling og mot videre behandling av dine personopplysninger. Du har også i henhold til regelverket rett til å korrigere, slette eller blokkere personopplysningene dine. Du har dessuten rett til å få utlevert opplysningene om deg selv som du har gitt oss.


10. Tilbaketrekking av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake ethvert samtykke du måtte ha gitt. Vi vil da slette opplysningene dine, med mindre vi kan fortsette behandlingen på et annet grunnlag. Ønsker du å trekke samtykket tilbake, ber vi deg kontakte oss på gjd@damask.dk eller +47 21 00 40 16.


11. Lenker til andre nettsteder etc.

Hjemmesiden vår kan inneholde lenker til andre nettsteder eller til integrerte nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre selskapers nettsteder, eller deres praksis ned hensyn til innsamling av personopplysninger. Når du besøker andre nettsteder, oppfordrer vi deg til å lese innehaverens politikk mht. beskyttelse av personopplysninger samt andre relevante politikker.


12. Endringer av opplysninger etc.

Ønsker du at vi oppdaterer, endrer eller sletter personopplysninger vi har lagret om deg, eller hvis du vil ha tilgang til personopplysningene som behandles om deg, samt hvis du skulle ha spørsmål til ovenstående retningslinjer, kan bu henvende deg til oss på gjd@damask.dk eller +47 21 00 40 16. Du kan også skrive til oss på følgende adresse:

Georg Jensen Damask A/S
Dieselvej 1
DK-6000 Kolding
Denmark


13. Klager

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av personopplysningene dine, ber vi deg kontakte oss på e-post, telefon eller brev som angitt i pkt. 12 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K.


14. Endringer av personopplysningspolitikken

Hvis vi endrer vår politikk for personopplysninger, vil du bli informert om dette ved neste besøk på www.georgjensen-damask.no.

15. Når du betaler via Klarna

På hjemmesiden vår tilbyr vi at du kan betale gjennom Klarnas betalingsløsninger – enten ved å betale med det samme eller ved å velge senere betaling.

Hvis du velger å betale med en av Klarnas løsninger når du legger inn en bestilling på hjemmesiden vår, vil vi sende relevante opplysninger videre til Klarna slik at de kan håndtere betalingen din. Du betaler for kjøpet av varene våre direkte til Klarna.

I forbindelse med bestillingen din sender vi kontaktopplysningene dine, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse samt opplysninger om bestillingen din til Klarna. Denne videresendingen skjer i henhold til artikkel 6.1.b i personvernforordningen (GDPR).

I Klarnas personvernerklæring kan du se hvilke opplysninger de samler inn og hvordan de behandles når du benytter Klarnas betalingsmuligheter. Les mer i Klarnas personvernerklæring her.

I Klarnas retningslinjer for informasjonskapsler kan du se hvilken informasjon som samles inn og hvordan den behandles når du besøker Klarnas hjemmeside. Les mer i Klarnas retningslinjer for informasjonskapsler her.


16. Versjon

Dette er versjon 1 av Georg Jensen Damasks politikk for personopplysninger, datert 24. mai 2018.